نمایش 109 تا 126 مورد از کل 538 مورد.

مهسا تبری

استادیار
علوم و فنون دریایی - علوم و مهندسی صنایع غذایی
مهسا تبری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - علوم و مهندسی صنایع غذایی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/tabari/fa

گلناز تجدد

استادیار
علوم زیستی - سلولی تکوینی گیاهی
گلناز تجدد
استادیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - سلولی تکوینی گیاهی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/tajaddod/fa

کامبیز

کامبیز تحویلداری

دانشیار
شیمی - شیمی کاربردی
کامبیز تحویلداری
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی کاربردی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/tahvildari/fa

فریبا

فریبا تدین

دانشیار
شیمی - شیمی تجزیه
فریبا تدین
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی تجزیه

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/tadayon/fa

احمد ترابی

مربی
علوم انسانی - حقوق جزا و جرم شناسی
احمد ترابی
مربی دکتری
- علوم انسانی - حقوق جزا و جرم شناسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/torabi/fa

مسعود

مسعود ترابی آزاد

استاد
علوم و فنون دریایی - فیزیک دریا
مسعود ترابی آزاد
استاد دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - فیزیک دریا

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/torabi-azad/fa

مهشاد

مهشاد تسنیمی

استادیار
زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی
مهشاد تسنیمی
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/tasnimi/fa

سعید

سعید تقوائی گنجعلی

استاد
شیمی - شیمی آلی
سعید تقوائی گنجعلی
استاد دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی آلی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/taghvaei-ganjali/fa

مصطفی تقی زاده انصاری

استادیار
علوم انسانی - حقوق بین الملل
مصطفی تقی زاده انصاری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - حقوق بین الملل

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/taghizadeh-ansari/fa

کریم مسعود تقی گنجی

استادیار
شیمی - شیمی
کریم مسعود تقی گنجی
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/taghi-ganji/fa

لعیا تکبیری اسکوئی

استادیار
علوم زیستی - زیست شناسی سلولی ملکولی- میکروبیولوژی
لعیا تکبیری اسکوئی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - زیست شناسی سلولی ملکولی- میکروبیولوژی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/takbiri-oskooei/fa

فریدون

فریدون تندنویس

استاد
علوم و فنون دریایی
فریدون تندنویس
استاد دکتری
- علوم و فنون دریایی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/tondnevis/fa

جمیله توانا

مربی
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
جمیله توانا
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/tavana/fa

علی ثقفی

مربی
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی
علی ثقفی
مربی کارشناسی ارشد
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/saghafi/fa

پیمان جابری

مربی
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
پیمان جابری
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/jaberi/fa

محمدرضا جبارپور ستاری

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه
محمدرضا جبارپور ستاری
استادیار -
- فنی و مهندسی - مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/mrjabbarpour/fa

سام

سام جبه داری

دانشیار
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
سام جبه داری
دانشیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر-سخت افزار

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/jabbehdari/fa

Google Scholar Scopus