نمایش 109 تا 126 مورد از کل 656 مورد.
امیر مسعود

امیر مسعود بیدگلی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی برق - الکترونیک
امیر مسعود بیدگلی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی برق - الکترونیک

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/bidgoli/fa

زهرا بیگ محمدی

استادیار
علوم زیستی - صنایع غذایی
زهرا بیگ محمدی
استادیار -
- علوم زیستی - صنایع غذایی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/zbeigmohammadi/fa

محمد حسین

محمد حسین پاد

استادیار
شیمی - شیمی آلی
محمد حسین پاد
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی آلی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/pad/fa

کیا

کیا پارسا

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
کیا پارسا
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/parsa/fa

هدی

هدی پاسدار

دانشیار
شیمی - شیمی معدنی
هدی پاسدار
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی معدنی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/pasdar/fa

نشانه پاکدامن

استادیار
علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی
نشانه پاکدامن
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/pakdaman/fa

بتول پاکزاد

استادیار
علوم انسانی - حقوق جزا و جرم شناسی
بتول پاکزاد
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - حقوق جزا و جرم شناسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/pakzad/fa

رضا

رضا پرتوی زاده بنام

استادیار
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی
رضا پرتوی زاده بنام
استادیار دکترای تخصصی
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/partovizadeh-benam/fa

محمد حسین پرداختچی

استاد
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت آموزشی
محمد حسین پرداختچی
استاد دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت آموزشی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/mpardakhtchi/fa

بهرام

بهرام پروین

استادیار
علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی
بهرام پروین
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی