نمایش 109 تا 126 مورد از کل 607 مورد.
کیا

کیا پارسا

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
کیا پارسا
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/parsa/fa

هدی

هدی پاسدار

دانشیار
شیمی - شیمی معدنی
هدی پاسدار
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی معدنی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/pasdar/fa

نشانه پاکدامن

استادیار
علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی
نشانه پاکدامن
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/pakdaman/fa

بتول پاکزاد

استادیار
علوم انسانی - حقوق جزا و جرم شناسی
بتول پاکزاد
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - حقوق جزا و جرم شناسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/pakzad/fa

رضا

رضا پرتوی زاده بنام

استادیار
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی
رضا پرتوی زاده بنام
استادیار دکترای تخصصی
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/partovizadeh-benam/fa

محمد حسین پرداختچی

استاد
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت آموزشی
محمد حسین پرداختچی
استاد دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت آموزشی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/mpardakhtchi/fa

بهرام

بهرام پروین

استادیار
علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی
بهرام پروین
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/parvin/fa

لیلا پلوئی

استادیار
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات فرانسه
لیلا پلوئی
استادیار -
- زبانهای خارجی - زبان و ادبیات فرانسه

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/lpoloei/fa

محسن

محسن پورکرمانی

استاد
علوم پایه - زمین شناسی
محسن پورکرمانی
استاد دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/pourkermani/fa

حمید پوریوسفی

دانشیار
مدیریت و علوم اجتماعی - جامعه شناسی - جامعه
حمید پوریوسفی
دانشیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - جامعه شناسی - جامعه

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/pouryousefi/fa

مژگان پویا

مربی
فنی و مهندسی
مژگان پویا
مربی دکتری
- فنی و مهندسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/pouya/fa

مریم

مریم پیوندی

دانشیار
علوم زیستی - زیست شناسی
مریم پیوندی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/peyvandi/fa

مهسا تبری

استادیار
علوم و فنون دریایی - علوم و مهندسی صنایع غذایی
مهسا تبری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - علوم و مهندسی صنایع غذایی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/tabari/fa

گلناز تجدد

استادیار
علوم پایه - زیست شناسی
گلناز تجدد
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زیست شناسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/tajaddod/fa

کامبیز

کامبیز تحویلداری

دانشیار
شیمی - شیمی کاربردی
کامبیز تحویلداری
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی کاربردی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/tahvildari/fa