نمایش 91 تا 108 مورد از کل 538 مورد.
منوچهر

منوچهر بهمئی

دانشیار
شیمی - شیمی تجزیه
منوچهر بهمئی
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی تجزیه

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahmaei/fa

بهاره بهمن پور

استادیار
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
بهاره بهمن پور
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahmanpour/fa

علی بهنام والا

استادیار
فنی و مهندسی - معماری
علی بهنام والا
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - معماری

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/behnamvala/fa

سهیلا بوذری

دانشیار
علوم پایه - زمین شناسی
سهیلا بوذری
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/boozari/fa

موسی بیات

مربی
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی
موسی بیات
مربی دکترای تخصصی
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/mousabayat/fa

امیر مسعود

امیر مسعود بیدگلی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی برق - الکترونیک
امیر مسعود بیدگلی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی برق - الکترونیک

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/bidgoli/fa

زهرا بیگ محمدی

استادیار
علوم زیستی - صنایع غذایی
زهرا بیگ محمدی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - صنایع غذایی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/zbeigmohammadi/fa

Google Scholar Research GATE
کیا

کیا پارسا

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
کیا پارسا
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/parsa/fa

هدی

هدی پاسدار

دانشیار
شیمی - شیمی معدنی
هدی پاسدار
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی معدنی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/pasdar/fa

بتول پاکزاد

استادیار
علوم انسانی - حقوق جزا و جرم شناسی
بتول پاکزاد
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - حقوق جزا و جرم شناسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/pakzad/fa

رضا

رضا پرتوی زاده بنام

استادیار
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی
رضا پرتوی زاده بنام
استادیار دکترای تخصصی
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/partovizadeh-benam/fa

بهرام

بهرام پروین

استادیار
علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی
بهرام پروین
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/parvin/fa

زهرا السادات پور سید آقایی

استادیار
علوم انسانی - روانشناسی
زهرا السادات پور سید آقایی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - روانشناسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/pourseyedaghaei/fa

مژگان پویا

مربی
فنی و مهندسی
مژگان پویا
مربی دکتری
- فنی و مهندسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/pouya/fa

مریم

مریم پیوندی

دانشیار
علوم زیستی - زیست شناسی علوم گیاهی
مریم پیوندی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - زیست شناسی علوم گیاهی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/peyvandi/fa