نمایش 73 تا 90 مورد از کل 538 مورد.
مهرانگیز

مهرانگیز اوحدی

دانشیار
علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی
مهرانگیز اوحدی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/ohadi/fa

ماریادلاس

ماریادلاس ایبانیز

استادیار
زبانهای خارجی - مترجمی زبان اسپانیولی
ماریادلاس ایبانیز
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان اسپانیولی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/ibaniz/fa

لیلا ایرانپور تهرانی

مربی
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
لیلا ایرانپور تهرانی
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/iranpour-tehrani/fa

نسرین دخت باطنی پور

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی برق - الکترونیک
نسرین دخت باطنی پور
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی برق - الکترونیک

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/batenipour/fa

محمد حسین باقرپوری ناجی

مربی
مدیریت و علوم اجتماعی - جامعه شناسی - جامعه
محمد حسین باقرپوری ناجی
مربی کارشناسی ارشد
- مدیریت و علوم اجتماعی - جامعه شناسی - جامعه

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/bagherpour-naji/fa

سکینه ببری گنبد

استادیار
علوم انسانی - روابط بین الملل
سکینه ببری گنبد
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - روابط بین الملل

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/sbabrigonbad/fa

مهسا بخشائی

استادیار
علوم و فنون دریایی - منابع طبیعی
مهسا بخشائی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - منابع طبیعی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/bakhshaei/fa

وحید

وحید برادران

دانشیار
فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
وحید برادران
دانشیار دکترای تخصصی
۷۷۰۰۹۸۰۰-۲۸۰۱ فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/baradaran/fa

Google Scholar Scopus ORCID

امیر عباس بزرگ مهر

استادیار
علوم انسانی - حقوق خصوصی
امیر عباس بزرگ مهر
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - حقوق خصوصی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/abozorgmehr/fa

مریم

مریم بنانج

استادیار
علوم زیستی - زیست شناسی جانوری
مریم بنانج
استادیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - زیست شناسی جانوری

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/bananej/fa

نازنین

نازنین بنی اسدی

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت آموزش
نازنین بنی اسدی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت آموزش

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/baniasad/fa

علیرضا بنی هاشم

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه
علیرضا بنی هاشم
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/abanihashem/fa

سیدرضا به آفرین

استادیار
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
سیدرضا به آفرین
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/behafarin/fa

آرزو

آرزو بهرامی شبستری

مربی
شیمی - شیمی معدنی
آرزو بهرامی شبستری
مربی کارشناسی ارشد
- شیمی - شیمی معدنی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahrami-shabestari/fa

محمد بهرمانی هاشمی

مربی
علوم زیستی - زیست شناسی
محمد بهرمانی هاشمی
مربی دکتری
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahramanihashemi/fa