نمایش 73 تا 90 مورد از کل 656 مورد.
ستوده

ستوده امامی یگانه

مربی
علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی
ستوده امامی یگانه
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/emami-yeganeh/fa

مژگان

مژگان امتیازجو

دانشیار
علوم و فنون دریایی - بیولوژی دریا
مژگان امتیازجو
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - بیولوژی دریا

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/emtiazjoo/fa

امیر

امیر امیری

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
امیر امیری
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/amiri/fa

رکسانا امین زاده

استادیار
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
رکسانا امین زاده
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/aminzadeh/fa

عظیم

عظیم امین عطائی

استاد
مدیریت و علوم اجتماعی
عظیم امین عطائی
استاد دکتری
- مدیریت و علوم اجتماعی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/amin-ataei/fa

امیر علی امینی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران
امیر علی امینی
استادیار -
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/amiraliamini/fa

مهدی امینیان

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه
مهدی امینیان
استادیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/aminiyan/fa

ولی اله

ولی اله انصاری

استادیار
برق و کامپیوتر
ولی اله انصاری
استادیار دکتری
- برق و کامپیوتر

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/ansari/fa

زهرا انصاری

استادیار
علوم انسانی - الهیات و معارف اسلامی-فقه
زهرا انصاری
استادیار -
- علوم انسانی - الهیات و معارف اسلامی-فقه

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/zansari/fa

مهرانگیز

مهرانگیز اوحدی

دانشیار
علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی
مهرانگیز اوحدی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/ohadi/fa

ماریادلاس

ماریادلاس ایبانیز

استادیار
زبانهای خارجی - مترجمی زبان اسپانیولی
ماریادلاس ایبانیز
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان اسپانیولی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/ibaniz/fa

لیلا ایرانپور تهرانی

مربی
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
لیلا ایرانپور تهرانی
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/iranpour-tehrani/fa

نسرین دخت باطنی پور

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی برق - الکترونیک
نسرین دخت باطنی پور
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی برق - الکترونیک

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/batenipour/fa

محمد حسین باقرپوری ناجی

مربی
مدیریت و علوم اجتماعی - جامعه شناسی - جامعه
محمد حسین باقرپوری ناجی
مربی کارشناسی ارشد
- مدیریت و علوم اجتماعی - جامعه شناسی - جامعه

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/bagherpour-naji/fa