نمایش 37 تا 54 مورد از کل 656 مورد.
صدیقه

صدیقه اربابیان

دانشیار
علوم زیستی - زیست شناسی
صدیقه اربابیان
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/arbabian/fa

سعید ارجمند

مربی
فنی و مهندسی - معماری
سعید ارجمند
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - معماری

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/arjmand/fa

سودابه ارشادی منش

مربی
مدیریت و علوم اجتماعی - روانشناسی
سودابه ارشادی منش
مربی دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - روانشناسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/ershadimanesh/fa

فروزان

فروزان ارکیان

استادیار
علوم و فنون دریایی
فروزان ارکیان
استادیار دکتری
- علوم و فنون دریایی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/arkian/fa

محمد حسین ارمی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه
محمد حسین ارمی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/erami/fa

علی ارومیه ای

استاد
علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی )
علی ارومیه ای
استاد دکتری
- علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی )

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/oroomiyeie/fa

پروین اژدری

استادیار
علوم پایه - آمار
پروین اژدری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - آمار

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/azhdari/fa

محمد حسن استاد رحیمی

مربی
علوم پایه - ریاضی کاربردی - آموزش ریاضی
محمد حسن استاد رحیمی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم پایه - ریاضی کاربردی - آموزش ریاضی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/ostadrahimi/fa

شروین اسدزاده

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
شروین اسدزاده
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/asadzadeh/fa

مجید اسدی شهمیرزادی

استادیار
برق و کامپیوتر - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار
مجید اسدی شهمیرزادی
استادیار دکتری
- برق و کامپیوتر - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/asadi-shahmirzadi/fa

شمیلا

شمیلا اسلامبولچی

مربی
علوم زیستی - زیست شناسی جانوری
شمیلا اسلامبولچی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم زیستی - زیست شناسی جانوری

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/eslamboolchi/fa

زهرا

زهرا اسلامی فرد

مربی
الهیات و معارف اسلامی
زهرا اسلامی فرد
مربی دکترای تخصصی
- الهیات و معارف اسلامی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/eslamifard/fa

حمید اسماعیلی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی صنایع- مدیریت سیستم
حمید اسماعیلی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی صنایع- مدیریت سیستم

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/hesmaeili/fa

اکبر

اکبر اسماعیلی

استاد
شیمی - شیمی آلی
اکبر اسماعیلی
استاد دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی آلی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/esmaeili/fa

محسن اسماعیلی

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه
محسن اسماعیلی
مربی -
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/mesmaeili/fa