نمایش 163 تا 180 مورد از کل 656 مورد.

عبدالرضا جمال زاده

دانشیار
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی
عبدالرضا جمال زاده
دانشیار -
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/jamalzadeh/fa

نفیسه جهان بخشیان

استادیار
علوم زیستی - علوم و مهندسی صنایع غذایی
نفیسه جهان بخشیان
استادیار -
- علوم زیستی - علوم و مهندسی صنایع غذایی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/jahanbakhshian/fa

داوود جهانی

دانشیار
علوم پایه - زمین شناسی
داوود جهانی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/jahani/fa

سرورالسادات

سرورالسادات جواهریان

استادیار
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
سرورالسادات جواهریان
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/javaherian/fa

سیدعلی

سیدعلی جوزی

استاد
علوم و فنون دریایی - محیط زیست
سیدعلی جوزی
استاد دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - محیط زیست

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/jozi/fa

محمد

محمد جوکی

استادیار
علوم و فنون دریایی - صنایع غذایی
محمد جوکی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - صنایع غذایی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/mjouki/fa

Google Scholar ORCID

جعفر جولا

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت مالی
جعفر جولا
استادیار -
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت مالی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/jola/fa

علیرضا

علیرضا جیرسرائی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی شیمی
علیرضا جیرسرائی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی شیمی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/jirsaraei/fa

شهره چاوشیان

استادیار
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
شهره چاوشیان
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/chavoshian/fa

میثم چکین

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط
میثم چکین
استادیار -
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/mchekin/fa

فیروزه

فیروزه چلبیان

دانشیار
علوم زیستی - زیست شناسی
فیروزه چلبیان
دانشیار دکتری
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/chalabian/fa

علی اکبر چهارمحالی

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت بازرگانی- بازرگانی داخلی
علی اکبر چهارمحالی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت بازرگانی- بازرگانی داخلی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/chaharmahali/fa

منصوره

منصوره چیذری

مربی
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی
منصوره چیذری
مربی کارشناسی ارشد
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/chizari/fa

رامین حاجی خانی

استاد
علوم زیستی - زیست شناسی جانوری
رامین حاجی خانی
استاد دکترای تخصصی
- علوم زیستی - زیست شناسی جانوری

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/hajikhani/fa

مریم حاجی عبدالباقی

استادیار
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی - علوم
مریم حاجی عبدالباقی
استادیار دکترای تخصصی
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی - علوم

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/hajiabdolbaghi/fa

نازیلا

نازیلا حاجی یوا

استادیار
زبانهای خارجی - مترجمی زبان روسی
نازیلا حاجی یوا
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان روسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/haji-ava/fa

علی

علی حاجیها

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
علی حاجیها
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/hajiha/fa